אַלע רוסישע חכמים זענען דאָ! די גרעסטן לעגאַל טויער.